Monthly Archives: December 2008

המצב בטטה

טוב תראו זה לא ממש סוד או גילוי, אבל הכותרת באה להדגיש את טיבו של המצב ומעבר לכך, מה יאכלו אנשים בהמשך הדרך?.
כל כלכלה בנויה, בסופו של דבר על עסקים קטנים, כאלה שמניעים את השוק ביום יום, נכון זה מאד נחמד לשמוע על חברה ישראלית שנמכרה בכמה מאות מליוני דולרים והכניסה “לקופת המדינה” המון מטבע חוץ, אבל האם זה באמת כך? אם אני הייתי מוכר חברה מן הסתם הייתי מבצע את העסקה בחו”ל במקום בו המס נמוך בהרבה מהמס בישראל, מה גם שהייתי משקיע את רב הכף – בטח לא בארץ.

אז מה באמת קורה פה? מזהירים אותנו ממצב ביש שכולנו נרגיש, אבל מה באמת קורה? מי נפגע? מה אפשר לעשות? מדברים על רשתות בטחון ומי יממן ואיך עוצרים את ההתדרדרות, ובכן, הנה לממשלת ישראל תוכנית:
1. הפחתת המע”מ לפחות בחצי:
מע”מ או מס ערך מוסף הוא מעין “קנס” אותו משלם כל אזרח בישראל על כל רכישה שהוא או היא מבצעים, בעצם כל תשלום שכל אחד מאיתנו משלם נושא בחובו מס של 15.5% זאת אומרת שאם ביצע אזרח רכישה של מוצר בעלות של 1000 ש”ח המוצר בעצם עולה לו 845 ש”ח ו-155 ש”ח הולכים ל….אנשהו. אם תחשבו על זה בעצם הוצאות של בית מורכבות מ-15.5% מס נוסף על השאר!
זה הרי שערורייתי!!! כמ מיסים עד שנאמר די?