Monthly Archives: September 2013

מבטלים את אגרת הטלוויזיה….או שלא?

לא פעם אני נתקל בפייסבוק באיזה דף חדש שטוען כי הוא פועל לביטול אגרת הטלוויזיה , כמו רב אזרחי המדינה גם אני כמובן חושב שאגרת הטלוויזיה היא פשוט דרך מצויינת למדינה “לחלוב” כסף מאזרחיה ותו לא.
את כל הצידוקים שמעתי …טלוויזיה ממלכתית וכו’ וכו’ ואין לי בעיה עם זה רק דבר אחד אני מבקש:
אני מבין שלעשות טלוויזיה עולה האבה כסף ושזה לא רק טלוויזיה אלא גם רדיו ואני מבין שבמדינת ישראל חובה שתהיה טלוויזיה ממלכתית מבחינה בטחונית אבל…..
למה אני לא יכול לבחור?
אני למשל לא ראיתי ולו שניה של טלוויזיה בערוץ הראשון משהו כמו 15 שנה…(בערך מאז שהיו משדרים סרט בערבית ביום שישי אחה”צ) אז אם אני מחליט שאני לא ר0מעוניין לצפות בתוכניות הנהדרות והמעניינות המשודרות בערוץ הראשון צריכה להיות לי זכות בחירה….(חלק מזכויות היסוד -זוכרים?)
ואם כבר הערוץ הוא ערוץ חובה, הרי הוא נכלל בחבילת הבסיס של כל חברות המדיה הטלוויזיונית יס והוט לא כערוץ בחירה ולא כחלק משום חבילה.
אבל כל אלה חלומות ורצונוצ.
הרי מי ישלם את המשכורות המנופחות של העובדים?
מי יממן אולפנים וערוץ HD שאגב – אין לי מושג למה צריך אותו? לראות כמה השדרנים התבגרו?
לסיכום אומר מה שהיה הוא שיהיה אם לא נתאחד ונקום נגד כל העוולות והעיוותים המדינה הזו תישאר כמו שהיא…ואנחנו נמשיך לבכות….עד המחאה הבאה…
לילה טוב מקול ישראל….

הגיעה השעה לשינוי

מה שהתחיל בקול צעקה המשיך למחאה ונראה עכשיו כמונרגיעה הוא הר הגעש החברתי העומד לפני התפרצות במדינת ישראל.
רק סומא לא יבחין באנשים הנאבקים מדי יום ביומו על מנת להביא פרנסה ולהתקיים.
הלחץ הבלתי פוסק של הבנקים בצד המשכנתא הלוחצת ועליות המחירים של מוצרי היסודנובעצם כל המוצרים מביאים אנשים להלוואות – במקרה הטוב מהבנקים וכשאלה מסרבים מהשוק האפור שהולך וגדל במציאות בה הון נזיל שווה הרבה יותר מערכו.
מה חושבי ראשי מדינת ישראל ולא איני מאשים איש בפרט כי אם את הממשלה כולה אותה ממשלה שהעם בחר אותה ממשלה האמורה לדאוג לרווחת התושבים.
זו אינה עוד זעקה..כי אם קריאת השכמה.
אם לא יעשה מעשה ומהר, הר הגעש יתפרץ ואז יהיה מאד קשה לעצור את ההמונים.
הרי איננו רוצים תוהו וכאוס כולנו אזרחים שומרי חוק…אבל כשחוק לא שומר על האזרחים לא תמיד האזרחים שומרים על החוק . כך לפחות נראים הדברים כרגע כאשר עוד ועוד אנשים מאבדים את בתיהם עבודתם וידם כברנאינה משגת לרכוש למשפחתם מזון ולכלכל את עצמם.
צריך לזכור…האדם המסוכן ביותר…הוא זה שאין לו הרבה להפסיד