Category Archives: ציטוטים

מאמר אקטואלי מעיתון אירופאי

על רקע הקריקטורות (על הנביא מוחמד) והזעם המוסלמי המשתולל באירופה התפרסם בעיתוי זה מאמר באנגלית בעיתון אירופאי על יד עיתונאי ספרדי ולהלן תרגום המאמר הנדיר הזה:
כל החיים האירופיים מתו באושוויץ
סבסטיאן וילאר רודריגז

הלכתי ברחוב בברצלונה ולפתע גיליתי אמת מחרידה – אירופה מתה באושוויץ.
הרגנו ששה מליון יהודים והחלפנו אותם בעשרים מיליון מוסלמים. באושוויץ שרפנו תרבות, מחשבה, יצירתיות, כשרון. הרסנו את העם הנבחר, באמת נבחר, כי הם הולידו אנשים גדולים ונפלאים, אשר שינו את העולם.
תרומתם של אנשים אלה מורגשת בכל תחומי החיים: מדע, אומנות, מסחר בינלאומי ומעל לכל – מצפונו של העולם. אלה האנשים ששרפנו.
ותחת העמדת פנים של סובלנות, ומכיוון שרצינו להוכיח לעצמנו שנרפאנו ממחלת הגזענות, פתחנו שערינו ל20 מליון מוסלמים, אשר הביאו עלינו טיפשות ובורות, קיצוניות דתית ואי-סובלנות, פשע ועוני הנובעים מאי רצון לעבוד ולקיים את משפחותיהם בכבוד.
הם הפכו את הערים הספרדיות היפהפיות שלנו לעולם השלישי, טובעות בזוהמה ופשע.
הם מסתגרים בדירות שקיבלו בחינם מהממשלה ובהן הם מתכננים את הרצח וההרס של מארחיהם התמימים.
וכך – לרוע מזלנו, החלפנו תרבות בשנאה פנאטית, כישרונות יצירתיים בכישורי הרס, אינטליגנציה בפיגור ודעות קדומות. המרנו את רדיפת השלום של יהדות אירופה ותכונתם לתקוות לעתיד טוב יותר לילדיהם, היצמדותם הנחושה בחיים כי החיים קדושים, באלה אשר תרים אחר המוות, באנשים אשר נכלים בתשוקת המוות לעצמם ולאחרים, לילדינו ולילדיהם.
איזו טעות נוראה נעשתה על ידי אירופה האומללה.

לאו טסו – ציטוט

אלה המכירים אחרים הם אנשים חכמים באמת, אלה המכירים את עצמם הם נאוריםבאמת, אלה השולטים באחרים הם אנשים חזקים באמת, אלה השולטים בעצמם – להם הכח האמיתי. – לאו טסו.
“Those who know others are intelligent; those who know themselves are truly wise . Those who master others are strong; those who master themselves have true power.” -Lao-Tzu

ציטוט – מוחמד עלי

“אדם שאינו אמיץ מספיק לקחת סיכונים…לא ישיג הרבה בחיים”
“He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in life. – Muhammad Ali”.

ציטוט – פתגם סיני

“אינך יכול למנוע מציפורי הצער לחוג מעל ראשך, ברם יכול אתה למנוע מהן לבנות כן בשערך.” – פתגם סיני.

You can not prevent the birds of sorrow from flying over your head, but you can prevent them from building a nest in your hair – Chinese Proverb

ציטוט – זן

“הכאב הוא בלתי נמנע, הסבל הוא מבחירה.” – משפט זן.
Pain is inevitable. Suffering is optional. – Zen Proverb