מה ההבדל בין הייטק?

במהלך השבת האחרונה ערכתי ויכוח סוער , כאשר אני מייצג את הצד הינשופאי, היינו הצד המועסק בהייטק , אל מול עובדת סוציאלית מכובדת.קשת
כתוצאה מאותה שיחה, וכדי להמחיש נקודה, מובא המאמר הבא והוראות הפעלה כיצד לקרוא אותו:
הוראות קריאה למאמר:
בקריאה ראשונה השתמש במילה “הייטקיזם” בכל מקום מסומן ב [השלם המילה]
התסמונת [השלם המילה] הנה הפרעה התפתחותית רחבת היקף, המוגדרת כהתפתחות חריגה או משובשת המתגלה במהלך 36 חודשי החיים הראשונים. ההפרעה מאופיינת בתפקוד חריג בתחום הקשרים החברתיים, תקשורת והתנהגות מוגבלת וסטראוטיפית. שכיחות ההפרעה בקרב גברים גדולה פי 4 משכיחותה בקרב נשים. מכל 10,000 בני אדם כ 5-4 לוקים ב [השלם המילה].
[השלם המילה] מוגדר כהפרעה המאופיינת בליקויים איכותיים בשלושה תחומים
1. פגיעה איכותית באינטראקציה חברתית הדדית. תחום זה כולל היעדר הדדיות ויחסי גומלין חברתיים רגשיים, כישלון בפיתוח יחסים עם בני אותו הגיל ופגיעה בהתנהגות לא-מילולית (שפת גוף).
הפגיעה באה לידי ביטוי לפחות בשניים מתוך ארבעת המאפיינים האלה:
פגיעה ניכרת בשימוש במספר התנהגויות לא-מילוליות, כגון – קשר עין, הבעות פנים, תנוחות גוף וג’סצ’ורס (מחוות) ליצירת אינטראקציה חברתית.
כישלון בפיתוח יחסים עם בני אותו הגיל בהתאם לרמה ההתפתחותית.
היעדר חיפוש ספונטני אחר שיתוף בהנאה, עניין או הישגים עם אנשים אחרים.
היעדר הדדיות חברתית או רגשית.

2. פגיעה איכותית בתקשורת. תחום זה מתבטא לעתים בעיכוב או בהיעדר התפתחות שפה מדוברת, מבלי שייווצר ניסיון של פיצוי בתקשורת חליפית; היעדר משחק; פגיעה ביכולת לנהל או ליזום דו-שיח.
הפגיעה באה לידי ביטוי לפחות באחד מתוך ארבעת המאפיינים האלה:
עיכוב או היעדר התפתחות שפה מדוברת.
אצל פרטים עם דיבור מתאים – פגיעה ניכרת ביכולת ליזום או לקיים שיחה עם אחרים.
שימוש סטראוטיפיי או חזרתי בשפה אידיוסינקרטית.
ליקוי בהתפתחות משחקי הדמיה או משחק חיקוי חברתי בהתאם לרמה ההתפתחותית.

3. דפוסי התנהגות, עניין ופעילות סטראוטיפיים מוגבלים החוזרים ונשנים. התנהגות זו מתבטאת בדבקות קומפולסיבית למנהגים קבועים ולטקסים שאינם פונקציונליים.
הפגיעה באה לידי ביטוי לפחות באחד מתוך ארבעת המאפיינים האלה:
התעסקות כוללת בדפוס עניין סטריאוטיפי ומוגבל, אחד או יותר, אשר הינה אב נורמליתך בעצמתה או בהתמקדותה.
דבקות קומפולסיבית במנהגים שגורים וקבועים לא פונקציונלים או בטקסים.
תנועתיות מוטורית חזרתית סטריאוטיפית (נפנוף או סיבוב אצבעות או ידיים, או תנועתיות יתר של הגוף כולו).
התעסקות עיקשת בחלקי חפצים.

עתה, משסיימת לקרוא את המאמר והסכמת עם כל מילה שבו, חזור למעלה וקרא את כל המאמר כך שבכל מקום המסומן [השלם המילה] קרא כאילו כתוב “אוטיזם קל”.

רוב ההגדרות במאמר זה, כמו רוב הקוד שמפתחים משתמשים בו, הועתק ממקורות רבים באינטרנט.

רוצים להגיב לינשוף? הכנסו לפורום

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

99 − 97 =