היה תותח הייטק

טכנולוגיות

-למד את כל קיצורי הדרך של כל התוכנות הזמינות במשרדך. הערה: אין להשתמש בעכברתותח הייטק
-הקלד מהר !!!! מהירות מחשבתך ושליטתך משתקפות במהירות ההקלדה.

מגע עם עמיתים
-אין לענות באופן מפורש ומלא על שום שאלה שנשאלת
-יש לנפק תשובות חלקיות בלבד שמעורב בהם מידע שנשמע כמסובך ולא ניתן לאיתור וחקירה.
-בתשובותיך לשאלות הקפד : להציג רק את החלק הטריויאלי של התשובה ואת החלק העיקרי לא להציג
-במידה והשואל עלה על החלק החסר אחרי שבועיים ושואל לפשר תשובתך
יש לפטור אותו ב … “נו זה ברור” , ” זה טרויאלי” או ב “אתה צוחק עלי”.
-כל טעות של קולגה מחייבת חיוך סלחני כלפיו … אין לעבור על שום טעות לסדר היום.

מהלך היום
אין להגיע בזמן לעבודה . לתותח שעות משלו.
סיום יום העבודה יעשה בעמימות. אין לדעת היכן התותח נמצא כאשר ההנחה היא כי הוא בישיבות חשובות עם בכירים.
התותח אינו מתעניין בעבודת חבריו הוא בר סמכות … אינו שואל שאלות.
תאר בחשאיות לכולם את הצעות העבודה שזורמות לכיוונך.

רוצים להגיב לינשוף? הכנסו לפורום

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 7 = 1