זהה את הפזמניק בהייטק

מבוא
“פזמניק”, מונח המושאל מהממסד הצבאי , מתאר אדם אשר שוכן באותה מסגרת לתקופה שאינה קצרה יחסית לסובבים אותו, ויתכן ובעל דרגה היררכית גבוהה מהם. בשלב זה אדגיש ואבקש לא להתבלבל עם המונח זרקן שהוא דבר אחר לחלוטין.
קיוביק

פרטים
1. במערכת הפוליטית הסבוכה של המבנה הארגוני בהייטק עליך לשאוף לשלוט ברזי ההישרדות. אחד מהם הוא זיהוי עמדות הכוח המכונים להלן “פזמניקים”. דע כי עליך לזהות מיהם הפזמניקים בארגונך עוד לפני בחירת רכב הליסינג, מפגש עם אנשי ביטוח מנהלים או אף לפני מיקוח על תנאי העסקתך. יש טוענים כי חשיפה מוקדמת לפזמניקים תביא בהכרח לתנאי העסקה משופרים. אם תחפש, בטוח תמצא את הטוענים האלה.

2. שוטט כאוות נפשך בין ה”משרדונים” ( *קיוביקים, מכלאות אדם, לולי אריסים) וחפש משחק כלשהוא התלוי על אחד הקירות, כגון “קליעת חיצים” , סל לכדור סל קטן וכולי. זהה את האשף במשחק זה. מחקרים שעדיין לא נערכו מוכיחים כי זה ששולט במשחקים המפוזרים ב”משרדונים” יהיה בהכרח הפזמניק.

3. במהלך העבודה שלך תהיה לך אינטראקציה עם מספר לא קטן של אנשים. בדוק מה מידת זרימת המידע הדו כיוונית, כלומר מדוד וחשב מי מוכן לנדב מידע טכני פנימי ומי מוכן לקבל מידע ממך. פזמניק יהיה זה שמידע חדש שתספק לו יאיים על משרתו ושמירת מידע אצלו תהיה הברגים שמחזקים את עכוזו לכיסא.הייתי כותב תחת אבל זה מילה גסה מידי למדור הייטק.

4. מגוון הפרצופים שתראה בעבודתך מגוון אך מספר הבעות הפנים בדרך כלל לא. זהה את האדם שלו הבעת פנים רצינית ביותר , הליכה איטית ביותר , המדבר בטונים גבוהים וסמכותיים על דברים שוליים כגון קפה וסוגיו. בדוק האם במשרדון שלו (קיוביק, עמדת לינה, עמדת גלישה) תלויים אביזרים רבים . במידה ואכן האיש אוגר צעצועי משרד, תעודות על השגים מפוקפקים או חומר טכני וספרים רבים זהו אכן פזמניק.

5. ידוע שבכל חברת הייטק ישנם חדרים שונים מחדרים אחרים בכך שאין אליהם גישה לכל אחד. דוגמאות לכך יהיו : חדר שרתים , חדר שבו מאוכסנים דפים לצילום ועטים או החדר שבו מאוכסנים השוקולדים. לכל אחד מהחדרים האלה לעיתים ישנו מפתח. פזמניק יהיה זה שאליו אתה פונה ברוב המקרים בהם אתה זקוק למפתח לאחד מהחדרים הללו.

6. בניגוד למסגרות צבאיות בהם מעניקים דרגות כסמל לקידום בהייטק מוענקים תנאים. זהה למי הטלפון המשוכלל ביותר במשרדון( לדוגמא speaker , שיחות ועידה, צבע כסוף מטאלי). בדוק למי יש כיסא אורטופדי ולמי יש חלון לנוף. ספור את מספר האנשים העובדים בחדרון אחד ובדוק מה נפח המנוע של רכב הליסינג של כל אחד מהעובדים. זהה את הטכנולוגיות העיליות של המסך של האדם אותו אתה חושד כפזמניק. בדוק מהו נפח הזיכרון של המחשב עליו הוא עובד. בדוק האם יש ברשותו גישה לעשרות שרתים נחבאים או משאבים אחרים בארגון. פזמניק יהיה זה שבהכרח כל התנאים המתוארים בסעיף 6 חלים עליו.

7. התחבב במהרה על אדם זה, כיוון שלמרות שנהוג לחשוב שהאדם בראש פרמידת הארגון הוא זה המתווה מדיניות, הפזמניק יהיה זה שמכתיב לו אותה.

רוצים להגיב לינשוף? הכנסו לפורום

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 16 = 18