Tag Archives: דת

קובי מספר – פרשת שמיני

שבת פרשת שמיני, ספר ויקרא כ”ב’ אדר ב’, תשס”ח

* מה קרה ביום השמיני
* מדוע קוראים לצומת שליד קריית אתא צומת “סומך”
* הכוכב של מלון סבוי
* מבצע נחשון
* עוצמתו של אהרן הכהן
* יום האדמה
* המשותף ללטאה, נשר, גמל וארנבת

קרא עוד

קובי מספר – ויקרא תשס”ח

שבת פרשת ויקרא, ספר ויקרא ח’ אדר ב’, תשס”ח

* לזכור ולא לשכוח – עבר הווה ועתיד
* אני פורים אני פורים שמח ומבדח
* הרצח במעלה העקרבים
* מדוע מקריבים קורבנות
* העובדה שהעיר אילת היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל
* יום פטירתם של הרב צבי יהודה הכהן קוק, ראש הממשלה לוי אשכול ויגאל אלון
* הקצין הגידם שמת למען ארצינו
* העליה לבירייה שבגליל

קרא עוד

קובי מספר – פרשת פקודי תשסח

שבת פרשת פקודי, ספר שמות א’ אדר ב’, תשס”ח

* יום פטירתו של ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין
* עבודת ראיית חשבון הראשונה בהיסטוריה
* טביעתה של אוניית המעפילים “סטרומה”
* הפיגוע בכביש החוף ומבצע ליטני
* הפרוייקט המסובך שעמד בתקציב ובלוח הזמנים
* מבצע חץ שחור בעידן של טרום טילי הקסאם

קרא עוד