Tag Archives: משל

בונים את החיים

החיים הם “פרויקט עשה זאת בעצמך”

היו היה נגר מבוגר שהחליט לפרוש מעבודתו.
הוא פנה למעסיק שלו, ותיאר תוכניותיו
לפרוש מעסקי בניית הבתים במטרה ליהנות ולבלות במחיצת אשתו ומשפחתו המורחבת.
למרות הצער הכרוך בהפסד הכנסה, הוא הסביר כי זה הצעד הנכון עבורו.
המעסיק שהצטער מאד למשמע בקשת העובד המצטיין שלו, ביקש ממנו כטובה אישית לבנות רק עוד
בית אחד נוסף.
הנגר הסכים, אך לא היה קשה להבחין, שליבו יוצא אל החופש והוא לא מרוכז בעבודה.
הוא השתמש בחומרים פשוטים והעבודה בכללותה הייתה באיכות נמוכה. זו בפירוש לא
הייתה הדרך לחתום קריירה של מצוינות.
כאשר סיים הנגר את מלאכתו, הגיע המעסיק אל הבית, העניק לנגר מפתח לדלת הכניסה
ואמר:
“זה הבית שלך, זו המתנה שאני נותן לך”.
הנגר המזועזע אמר בקול שקט:
“לו רק הייתי יודע שהבית הזה מיועד לי,
הייתי עושה הכל בצורה אחרת”.
מוסר השכל :
אנו בונים את חיינו יום אחר יום,
לעיתים אנו לא משקיעים את הטוב ביותר שאנו יכולים לתת.
ברגע של זעזוע אנו מבינים שאנו צריכים לחיות בבית שבנינו,
ואם היינו יכולים לחזור לאחור
היינו עושים את זה בצורה שונה וטובה יותר.
עלינו לזכור, החיים הם “פרויקט עשה זאת בעצמך”,
הגישות שלנו והחלטות שאנחנו עושים היום,
“בונים” את ה”בית” בו נחיה מחר.
בואו נבנה אותו בתבונה!

נשלח על ידי אבי: מוצרי פרסום

משל – לחישת הדב

שני חברים יצאו למסע בהרים, לפתע הגיח מן הסבך דב, אחד החברים מיהר וטיפס על עץ, החבר השני שנותר לבדו אל מול הדב לא ידע מה לעשות ונפל לאדמה בהעמידו פני מת. הדב התקרב לחבר שהיה מוטל כעת על האדמה ללא ניע ועוצר את נשימתו, רחרח אותו בפניו ואזנו הסתובב סביבו שוב ושוב רחרח את פניו ואזנו, והלך מן המקום.
לאחר שהיה במרחק בטוח ירד החבר שטיפס על העץ אל האדמה ושאל את ברו בבדיחות הדעת: “מה לחש לך הדב…?”.
ענה החבר שהיה מוטל על האדמה: “הוא לחש לי עצה חשובה מאד…”
“מה?” שאל זה שירד מן העץ.
“הוא אמר לי שאין זה חכם במיוחד לצאת לטייל עם חברים שנוטשים אותך בעת צרה….”

צריך לשבת מאד מאד גבוה….

עורב ישב על עץ, ולא עשה כלום כל היום.

ארנב קטן ראה את העורב ושאל אותו:

“גם אני יכול לשבת כמוך ולא לעשות כלום כל היום?”

העורב ענה: “בודאי. למה לא?”

אז הארנב התיישב על האדמה מתחת לעורב ונח.

לפתע הופיע שועל, קפץ על הארנב וטרף אותו.

מוסר ההשכל של הסיפור:

כדי לשבת כל היום ולא לעשות כלום, צריך לשבת מאוד מאוד גבוה.